Students Achievements
Sr. No. Year Total No. of Students No.of students passed % of students passed No.of Istclsass No.of Distinction

1.

2017-18

13

11

84.61%

08

03

2.

2016-17

15

13

87%

10

01

3.

2015-16

25

09

60%

05

01

4.

2014-15

23

16

69.56%

06("A"Grade)

06("O"Grade)

5.

2013-14

25

13

57%

08("A"Grade)

02("O"Grade)

6.

2012-13

28

23

82.14%

18

00

7.

2011-12

37

31

84%

24

01

8.

2010-11

40

38

95%

36

01

9.

2009-10

40

38

95%

31

07

10.

2008-2009

40

39

97%

26

13

11.

2007-08

40

38

95%

27

9+

12.

2006-07

41

39

95%

36

01

Achievement of Students in NET-SET examination

Name of students (year-wise) who qualified SET/NET/JRF

Year 2017-2018
Sr. No. Name Exam

1.

Bavaskar Kavita Gotam

SET

2.

Bhoi Vijay Manga

SET & NET

Year 2016-2017
Sr. No. Name Exam

1.

TADAVI SANJEEDA B.

SET

Year 2014-2015
Sr. No. Name Exam

1.

SHEKOKAR SANDIP NIVRUTTI

NET

Year 2013-2014
Sr. No Name Exam

1.

Bhosale Umesh Ramesh

SET

2.

Bharule Manoj Prakash

SET

3.

Jamdhade Poonam Bhimrao

SET

4.

Jamdhade Sambhaji Bhimrao

SET

5.

Sulakhe Amruta Praksah

SET

6.

Selokar Yugal Nanuji

SET

7.

Sonawane Ravindra Shankar

SET

8.

Mali Srikha

NET

9.

Sali Rajshree

NET

Year 2012-2013
Sr. No. Name Exam

1.

Sitaram Pawara

SET

2.

Mahale Gayatri

SET

3.

Jadhav Daramendra

SET

4.

Kuwar Sonili

SET

5.

Pawar Darshna

SET

6.

Tayade Swati

SET

7.

Patil Chetana

SET

8.

Patil Asha

SET

9.

Sali Rajshree

SET

10.

Bari Seema

SET

11.

Langre Kiran

SET

12.

Shaikh Moien

NET

Year 2011-2012
Sr. No. Name Exam

1.

Pardhi Ranjit

NET

2.

Wankhede Rahul

NET

3.

Sharma Nidhi

NET

Year 2010-2011
Sr. No. Name Exam

1.

Tadavi Hasarat

NET

2.

Patil Jyoti

SET

Year 2009-2010
Sr. No. Name Exam

1.

Patil Leena

SET

2.

Patil Pratibha

SET

3.

Raymale Sonali

SET

4.

Wankhede Anita

SET

5.

Ugale Dnyaneshwar

SET

6.

More Chetan

SET/NET/JRF

7.

Priya Ingale

SET

Year 2007-2008
Sr. No. Name Exam

1.

Mali Nitinkumar

SET

2.

Aalim Pasha

SET

3.

More Gokul

NET

4.

Sonawane Vaishali

SET

5.

Sapakale Ajay

SET

6.

Punam Magare

NET

7.

Santosh Mali

NET

Year 2008-2009
Sr. No. Name Exam

1.

Baviskar Jaya

SET

2.

Baviskar Ratnmala

SET

3.

Chaudhari Ketan

SET

4.

Chavada Mukesh

SET

5.

Dhake Rajesh

SET/NET

6.

Dodake Minakshi

SET

7.

Zimate Omprakash

SET

8.

Joshi Kanchan

SET/NET

9.

Patil Sangitaben

SET

10.

Shirasath Madhukar

SET

11.

Songare Ishwa

SET

12.

Surawade Priti

SET

Year 2006-2007
Sr. No. Name Exam

1.

Bhosale Archana

SET

2.

Birhade Varsha

SET

3.

Jayabhaye Popat

SET

4.

Mahajan Sangita

NET/JRF

5.

Mahale Narendra

SET

6.

Mali Ravindra

NET/JRF

7.

Mali Tushar

SET

8.

Patil Amir

SET

9.

Patil Prashant

SET

10.

Patil Shekhar

SET

11.

Saner Rahul

NET/NRF

12.

Suryavanshi Pallavi

SET

13.

Thakare Vijay

SET

Avishkar
 • Seema Bari received First Prize in the category of PPG in Humanities and Social Sciences at University Level Avishkar 2017.

 • Anita Sapkale received First Prize in the P.G. Category of Humanities and Social Sciences at University Level Avishakr 2016.

 • Salil Tadvi (2014-15) has received First prize in State level Innovation in Research Avishkar 2014, in P.G. category at Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra university, Jalgaon

 • Prasant Sathe (2013-14) has received First prize in State level Innovation in Research Avishkar 2013, in P.G. category at Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra university, Jalgaon

 • Prasant Sathe (2013-14) has received Second prize in University level Innovation in Research Avishkar 2013, in P.G. category at Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra university, Jalgaon.

 • Umesh Bhosale( 2013-14) has received First prize in University level Innovation in Research Avishkar 2013, in P.G. category at Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra university, Jalgaon.

 • Samadhan Kumbhar( 2013-14) has received II nd prize in University level Innovation in Research Avishkar 2013, in P. P. G. category at Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra university, Jalgaon.

 • Ranjit Pardhe (2011-12) has received Second prize in University level Innovation in Research Avishkar 2011, in P. P.G. category at Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon.

 • Kuwar Sonali (2011-12) has received Second prize in University level Innovation in Research Avishkar 2011, in P.G. category at Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra university, Jalgaon.

 • Manisha Indani has received Second prize in State level Innovation in Research Avishkar 2011, in Teacher category in social sciences at Kolapur University.

 • Manisha Indani has received First prize in University level Innovation in Research Avishkar 2011, at Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra university, Jalgaon in Teacher category in social sciences.

 • Santosh Khirade has received First prize in University level Innovation in Research Avishkar 2010, at Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra university, Jalgaon in Teacher category in social sciences.

 • Kamini Pawar and Swati Joshi received First prize in University level Innovation in Research Avishkar 2010, at Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra university, Jalgaon in Teacher category in social sciences.

Faculty Achivements
Sr. No Name of the faculty of Education Discipline specific Awards Organized by Whether International/National/State/Regional/University or College Level

1

Dr. Manisha Indani

Innovation in Research AVISHKAR 2011 First Prize Effectiveness of Humor in teaching Research

Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon (M.S.)

University Level

2

Dr. Manisha Indani

Innovation in Research AVISHKAR 2011Maharashtra State Inter University Research Convention II nd Prize

Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon

State level

3

Santosh Khirade

Research Festival AVISHKAR 2010 23- 24 Dec 2014 First prize in Teacher category

Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon

University Level