Ph.D. / M.Phil Students
Sr. No. Name of Student Status
Prof.Anil P. Dongre

1

Dr. R. R. Chavan

Awarded

2

Dr.(Mrs)R.H.Deshmukh

Awarded

3

Dr.Atul Barekar

Awarded

4

Mr.Rahul Wagh

Awarded

5

Mrs.Ashwini Lokhande

Awarded

6

Mr.Nitin Chaudhari

Awarded

7

Mrs.Harshada Aurangabadkar

Awarded

8

Mr.Salil Sabnis

Register

9

Mr. Rajkumar Kankariya

Register

10

Mrs.Archana Patil

Register

11

Mrs. Neha Ramteke

Register

12

Mr. Rahul Karodpati

Register

13

Mrs.Shradha Bhandari

Register

Sr. No. Name of Student Status
Prof.Sameer Narkhede

1

Kavita Khambayat

Awarded

2

Swapna Joshi

Awarded

3

Sharaddha Kulkarni

Awarded

4

Saroj Dhake

Awarded

5

Priynka Amol Pawar

Awarded

6

Rachana Atul Indurkar

Awarded

7

Chetan Matey

Register

8

Mangesh Sanap

Register

9

Vishal Pawar

Register

10

Mona Chaudhari

Register

Sr. No. Name of Student Status
Dr.Madhulika Ajay Sonawane

1

Hamza Abdulrahman Al Habri

Awarded

2

Vivek Vikas Yawalkar

Awarded

3

Rahul Rathod

Thesis submitted

4

Prashant Patil

Awarded

5

Prakash Khillare

Register

6

Viraj Desai

Awarded

7

Dhiraj Shirude

Awarded

8

Prajakta Joshi

Register

9

Harish Padmanabhan

Awarded

10

Dhanaraj Patil

Register

11

Nilesh Sapkale

Register

12

Vinod Mahajan

Register

13

Zaid Ahemad

Register

Sr. No. Name of Student Status
Dr.Ramesh Sardar

1

Mr.Sanjay Sarkate

Awarded

2

Mr.Ganesh Waghmare

Awarded

3

Mr.Ajay Nigade

Awarded

4

Ms.Smita Shirsale

Register

5

Ms.Sanjivani Lokhande

Register

6

Ms Aarti Jain

Register

Sr. No. Name of Student Status
Dr.R.R. Chavan

1

Mr. Sailndra Patil

Awarded

2

Mr. Sameer patil

Awarded

3

Ms. Anisha Nandode

Awarded

4

Ms. Bhgyashree Patil

Awarded

Sr. No. Name of Student Status
Dr. Pavitra D. Patil

1

Mr.Kishor B. Hiran

Awarded

2

Niraj chandrakant Chaudhary

Awarded

3

Mr. chandrakant Rabhaji Deware

Awarded

4

Mr. Kishor Ananda patil

Awarded

5

Mr. Pravin Ganesh Bodade

Awarded

6

Mr.Swapnil laxman kate

Awarded

7

Miss. Komal P.Jain

Registered

8

Mr.Yogesh Tiwari

Registered