Advisory Committee

Sr. No.

Name

Designation

1.

Prof. V. L. Maheshwari
Hon'ble Vice Chancellor,
Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon

Chairman

2.

Principal Suhasini Natavdkar
Eaklavya Vidyalaya, Nandurbar

Member

3.

Principal D. S. Patil
Arts & Commerce Women's College, Tribal Education Society, Nandurbar

Member

4.

Principal V. S. Shrivastav
G.T.P. College, Nandurbar

Member

5.

Principal R. S. Patil
PSGVPM's Arts, Science and Commerce College, Shahada

Member

6.

Dr. Yogesh P. Desai
LIC Office, Jalgaon

Member

7.

Mr. Ashish Wani
64, Parshvanath Park, Shriram Nivas, Dada Wadi, Nandurbar

Member

8.

Prof. Mandar Bhanuse
Institute of Distance and Open Learning Kalina Campus, Mumbai

Member

9.

Prof. Mrs. Lata M. Gupte
Shikshanshastra Mahavidyalaya, Nandurbar

Member

10.

Mr. Jayant Uttarvar Krishi
Vigyan Kendra, Nandurbar

Member

11.

Mr. Kalpesh Vijay Padavi
Padavi Galli, Taloda, Nandurbar

Member

12.

Dr. Suresh Khanapurkar
Plot No. 18, Janakiram Nagar, Shirpur

Member

13.

Prof. Vijay Navale, Pune

Member

14.

Mr. Ramesh Shinde
Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon

Member

15.

Prof. Manoj Gayakwad Shahada

Member

16.

Prof. Dr. Girish Pawar
Eaklavya Vidyamandir, Nandurbar

Member

17.

Mr. Anan Kashinath Shimpi
Chalisgao

Member

18.

Prof. Dr. Bhupendra Kesur
M.J College, Jalgaon

Member

19.

Prof. Satish Surye
G.T.P. College, Nandurbar

Member

20.

Mr. Dilip Ramu Patil
Dharangao

Member

21.

Principal B.S. Patil
Nandurbar

Member