Students Achievements
Sr. No. Name of Students Batch Examination Passing Year Category

1.

Kakade Vijay Prabhakar

2010-2012

SET, NET

SET-2012

NET- 2014

SC

2.

Marathe Devesh Dinkar

2011-2013

SET, NET

SET-2013

NET- 2013

OBC

3.

Jadhav Vikrant Ramesh

2012-2014

SET, NET, Ph.D.

SET-2015

NET-2016

VJ-A

4.

Sirsat Rahul Devidas

2012-2014

SET

2016

SC

5.

Shriwas Swati Ravishankar

2012-2014

STAFF SELECTION

2014

OBC

6.

Sapkale Vishal Suresh

2013-2015

SET, NET

2016

SC

7.

Sonavane Bhimrao Jangalu

2015-2017

SET, NET

2017

ST

8.

Nimbolkar Devendra Sharawan

2015-2017

SET, NET

2017

SC

9.

Patil Atul Suryakant

2017-2019

SET

2019

NT-C

10.

Pawara Vinesh

2017-2019

SET

2019

ST

11.

Rathod Rahul

2017-19

SET, NET

2019

VJ-A