Ph.D. Students Awarded/Submitted:
Sr. No. Name of Student Guide/Co-guide Title Status

1

Sr. Somnath Wadnere

Dr. S. B. Bhatkar

Doorchitravani vahinyavaril animation tantracha prabhav prasaran aani prekshkachyaa achar vicharanche sanshodhanamtk adhyayan

Completed

2

Dr. Rahul Ranlkar

Dr. S. B. Bhatkar

Jansamarthan patrakarita ek vishlenshanatmak abhyas vishesh sandarb

Completed

Ph.D. Students Registered
Sr. No. Name of Student Title
Dr. S. B. Bhatkar

1

Mr. Milind Dusane

Dada Kondke yanchya chitrpatatil rajkiy, samajika ashayacha vishleshanatm akabhyas

2

Mr. Vishwas Deokar

Impact of Internet on Youth

3

Mr. Rahul Wagh

Jatianta sathi satyashodhak markswadi masikache yogdan

4

Mr. Bhimrao Chavan

Aatmbhanmasikatunhonarasamajikaanisanskrutikjansavvad

5

Mr. Gopi Sorde

Dainik Lokamat va Sakal madhe prakas hithonarya dalitsahityacha chikistak abhyas

6

Mr. Vinod Nitale

Nandurbar Jilhlyatil BhillvaPawaraaadivasijamatichisanvvadmadhayme

7

Mr. Rahul Ranlkar

Jansamarthanpatrakaritaekvishlenshanatmakabhyasvisheshsandarbhdainikloksatta