Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव
Maharashtra, India
'A' Grade NAAC Re-Accredited (3rd Cycle)
अंतरी पेटवू ज्ञानज्योत
Select Language
उपलब्ध अभ्यासक्रम
Minimize

1.एम्.एस्सी. साठीचे सहा अभ्यासक्रम

2.रसायनशास्त्राच्या सर्व स्पेशलायझेशनमध्ये एम्.फिल

3.रसायनशास्त्राच्या सर्व स्पेशलायझेशनमध्ये पीएच्.डी. 

अ.नं.

अभ्यासक्रमाचे नाव

पात्रता

प्रवेश क्षमता

एम्.एस्सी. रसायनशास्त्र

(पॉलिमर केमिस्ट्रीत स्पेशलायझेशन)

बी.एस्सी. रसायनशास्त्र

१५+०२*

एम्.एस्सी. रसायनशास्त्र

(पेस्टीसाईड आणि अ‍ॅग्रोकेमिकल्स स्पेशलायझेशन)

बी.एस्सी. रसायनशास्त्र

१५+०२*

एम्.एस्सी. रसायनशास्त्र

(इंडस्ट्रीयल केमिस्ट्री स्पेशलायझेशन)

बी.एस्सी. रसायनशास्त्र

१५+०२*

 एम्.एस्सी. रसायनशास्त्र

(ऑरगॅनिक केमिस्ट्री स्पेशलायझेशन)

 बी.एस्सी. रसायनशास्त्र
 २०+०५*
 एम्.एस्सी. रसायनशास्त्र

(फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशलायझेशन)

 बी.एस्सी. रसायनशास्त्र व

१२ वी गणित

 १०+०२*

एम्.एस्सी. रसायनशास्त्र

(अ‍ॅनॅलिटीकल स्पेशलायझेशन)

बी.एस्सी. रसायनशास्त्र

१५+०२*

* industry sponsored

Copyright 2012 by North Maharashtra University, Jalgaon