Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव
Maharashtra, India
'A' Grade NAAC Re-Accredited (3rd Cycle)
अंतरी पेटवू ज्ञानज्योत
Select Language
ध्येय
Minimize

नवीनतम आणि उपयोजित पदव्युत्तर शैक्षणिक अभ्यासक्रमांकरीता केंद्र विकसित करणे आणि सामाजिक, औद्योगिक आणि राष्ट्रीय प्रगतीसाठी सुजानात्मक संशोधन करणे.

Copyright 2012 by North Maharashtra University, Jalgaon