Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव
Maharashtra, India
'A' Grade NAAC Re-Accredited (3rd Cycle)
अंतरी पेटवू ज्ञानज्योत
Select Language
दृष्टी
Minimize

उद्योग आणि समाजाच्या मागणी व गरजेनुसार अभ्यासक्रम तयार करणे आणि समाज व राष्ट्र यांच्या हितासाठी वैज्ञानिक दृष्टीकोन व कौशाल्यानुरूप पात्रताधारक तज्ञ निर्माण करणे.

Copyright 2012 by North Maharashtra University, Jalgaon