Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव
Maharashtra, India
'A' Grade NAAC Re-Accredited (3rd Cycle)
अंतरी पेटवू ज्ञानज्योत
Select Language
संशोधन विभाग
Minimize

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ च्या कलम ३६ ए (१-६) आणि पीएच्.डी., एम.फिल. व एम.एस्सी. (पीपीपीआर) नियम अनुसार संशोधन विभाग खाली नमूद केलेल्या उपक्रमांशी संबंधित कार्य करतो.

1. एम.फिल. व पीएच्.डी.

2. एम.एस्सी. (पीपीपीआर)

3.  संशोधन केंद्गे / प्रयोगशाळा मान्यता

4.  एम.फिल., पीएच्.डी. विद्यार्थ्यांची पात्रता व एल.सी./टी.सी.

1)      संबंधित पदाधिकारी :

I.                   विद्यापीठ अध्यापन व संशोधन मंडळ (बी.यु.टी.आर.) :

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा -१९९४ च्या कलम ३६ ए (२) अनुसार बी.यु.टी.आर. ची स्थापना करण्यात आली आहे. बी.यु.टी.आर.ची रचना खालीलप्रमाणे :

(१.)

कुलगुरू

अध्यक्ष

(२.)

असल्यास प्र-कुलगुरू

सदस्य

(३.)

विद्याशाखेचे अधिष्ठाता

सदस्य

(४.)

विद्याशाखेतील विद्यापीठातील विभागप्रमुख

सदस्य

(५.)

विद्याशाखेतील अभ्यासमंडळाचे अध्यक्ष

सदस्य

(६.)

संचालक, बी.सी.यु.डी.

सदस्य सचिव

 

II.                संशोधन व मान्यता समिती (आर.आर.सी.) :कलम ३६ ए (५) अनुसार

(१.)

विद्याशाखेचे अधिष्ठाता

अध्यक्ष

(२.)

विद्याशाखेतील अभ्यासमंडळ अध्यक्ष

(३.)

असल्यास विद्यापीठ विभागाचे प्रमुख

सदस्य

(४.)

कुलगुरूंनी नामनिर्देशित केलेले संबंधित विषयातील तज्ज्ञ

सदस्य

(५.)

कुलगुरूंनी नामनिर्देशित केलेले विशेष अभ्यास क्षेत्रातील तज्ज्ञ (उच्चतम विशेषता असलेल्या विषयाचे मूल्यमापन करणेसाठी)

सदस्य

२)     पीएच्.डी. प्रवेश प्रक्रीया :

डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी (पी.एच.डी.) पदवीसाठीच्या नियामावलीसाठी येथे क्लिक करा.

Copyright 2012 by KBCNMU, Jalgaon