Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव
Maharashtra, India
'A' Grade NAAC Re-Accredited (3rd Cycle)
अंतरी पेटवू ज्ञानज्योत
Select Language
अंतर्गत गुणवत्ता निर्धारण समिती (आय.क्यु.ए.सी.)
Minimize

Composition of I.Q.A.C.

1. विद्यापीठ प्रमुख
प्रा. पी. पी. पाटील, कुलगुरू
सभापती
2. काही वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासक, संस्थात्मक सेवामध्ये प्रभारी व्यक्ती म्हणून काम जसे कि लायब्ररी, संगणक केंद्र, इस्टेट, विद्यार्थी कल्याण, प्रशासन, शैक्षणिक कार्ये, परीक्षा आणि नियोजन आणि विकास)
प्रा. पी. पी. माहुलीकर, संचालक,बी.सी.यु.डी.
सदस्य
प्रा. ए. बी. चौधरी, प्रभारी कुलसचिव
सदस्य
डॉ. डी. एन. गुजराथी, सी.ओ.इ.
सदस्य
श्री. एस. आर. पाटील, उपअभियंता
सदस्य
डॉ. ए. एन. चिकाटे,उप ग्रंथपाल
सदस्य
श्री. दाऊदि हुसैन,पद्धतीविश्लेषक
सदस्य
डॉ. सत्यजित साळवे, संचालक, डी.एस.डब्लु.
सदस्य
3. तीन ते आठ शिक्षक
प्रा. एस. टी. बेंद्रे, संचालक, भौतिक शास्त्र प्रशाळा सदस्य
प्रा. पी. पी. माहुलीकर संचालक, रसायन शास्त्र प्रशाळा सदस्य
प्रा. पी. आर. पुराणिक, जीवशास्त्र प्रशाळा सदस्य
प्रा. ए. पी. डोंगरे, व्यवस्थापनशास्त्र प्रशाळा सदस्य
प्रा. एस. आर. कोल्हे, संगणक शास्त्र प्रशाळा सदस्य
प्रा. आर. डी. कुलकर्णी विद्यापीठ रसायन तंत्रज्ञान संस्था सदस्य
प्रा. एस. आर. चौधरी, गणितीय प्रशाळा सदस्य
4. व्यवस्थापन परिषदेचे एक सदस्य
प्रा. व्ही. एल. माहेश्वरी
सदस्य
5. स्थानिक समाजातील एक /दोन नामांकित व्यक्ती, विद्यार्थी आणि माजी विद्यार्थी डॉ प्रताप जाधव, जळगाव सदस्य
डॉ. जगदीश पाटील, मुंबई सदस्य
अध्यक्ष / सचिव, विद्यार्थी परिषद सदस्य
6. नियोक्ते / उद्योगपती / भागधारक यांच्यामधून एक / दोन नामांकित व्यक्ती
डॉ. के. बी. पाटील., जे.आय.एस.एल., जळगाव
सदस्य
श्री. रमेश चौधरी, के.एम.टी.,जळगाव
सदस्य
श्री. विकास पाटील, अल्ट्रा टेक., जळगाव सदस्य
7. IQAC समन्वयक / संचालक म्हणून एक ज्येष्ठ शिक्षक प्रा. एस. टी. इंगळे, संचालक, पर्यावरण आणि भूगर्भशास्त्र प्रशाळा संचालक

Annual Quality Assurance Reports (A.Q.A.R.)ANNUAL QUALITY ASSURANCE REPORT FOR THE YEAR 2008-09

ANNUAL QUALITY ASSURANCE REPORT FOR THE YEAR 2009-10

ANNUAL QUALITY ASSURANCE REPORT FOR THE YEAR 2010-11

ANNUAL QUALITY ASSURANCE REPORT FOR THE YEAR 2011-12

ANNUAL QUALITY ASSURANCE REPORT FOR THE YEAR 2012-13

ANNUAL QUALITY ASSURANCE REPORT FOR THE YEAR 2013-14