Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव
Maharashtra, India
'A' Grade NAAC Re-Accredited (3rd Cycle)
अंतरी पेटवू ज्ञानज्योत
Select Language
कामकाज वेळा
Minimize

 कार्यालीन वेळ ग्रंथ देवाण - घेवाण सेवा
सोमवार ते शुक्रवार सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.४० पर्यंत सकाळी ०९.०० ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत
शनिवार सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.४० पर्यंत सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत
वाचन कक्ष सेवा सकाळी ८.०० ते रात्री ११.०० पर्यंत सकाळी ८.०० ते रात्री ११.०० पर्यंत

  • विद्यापीठाने घोषीत केलेल्या सुट्या व प्रत्येक रविवारी ग्रंथालय बंद असते.
Copyright 2012 by KBCNMU, Jalgaon