Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव
Maharashtra, India
'A' Grade NAAC Re-Accredited (3rd Cycle)
अंतरी पेटवू ज्ञानज्योत
Select Language
ग्रंथालयाविषयी
Minimize

 

विद्यापीठ शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण व्हावे या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य सरकारने सन १९८९ मध्ये उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा क्र. xxix अन्वये या विद्यापीठाची स्थापना जळगांव येथे केली. परिसरातील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षणप्रेमी यांच्या उच्चशिक्षणा बाबत गरजा भागवल्या जाव्यात या उद्देशाने विद्यापीठाची मुहूर्तमेढ महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. उच्च शिक्षणाला शैक्षणिक साधनांचा उपयोग व आधार मिळावा या गरजेतून विद्यापीठाने शैक्षणिक वर्ष 1991-92 मध्ये मध्यवर्ती ग्रंथालयाची स्थापना केली. आज रोजी विद्यापीठ मध्यवर्ती ग्रंथालय विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या शैक्षणिक गरजा भागविण्यासाठी विविध विभागामार्फत प्रयत्नशिल आहे.
Copyright 2012 by KBCNMU, Jalgaon