Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव
Maharashtra, India
'A' Grade NAAC Re-Accredited (3rd Cycle)
अंतरी पेटवू ज्ञानज्योत
Select Language
दृष्टीक्षेपात माहिती
Minimize

विद्यापीठाची माहिती

विद्यपिठातील संलग्न प्रशाळांची संख्या
१३
विद्यापीठाशी संलग्न संस्थाची संख्या
 ०१
विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांची संख्या
२२०
विद्यापीठाशी संलग्न संस्थाची संख्या
 ०४
SAP कडून सहाय्य मिळालेल्या विभागांची संख्या
०६
DST-FIST कडून सहाय्य मिळालेल्या विभागांची संख्या
०५
TEQIP कडून अनुदानित संस्था / महाविद्यालयांची संख्या 
०१
सर्वोत्कृष्ट संभाव्य असलेली महाविद्यालयांची संख्या
०५
सर्वोत्कृष्ट कामगिरीसाठी असलेल्या महाविद्यालयांची संख्या
०१
ऑटोनॉमस महाविद्यालयांची संख्या
०१

संशोधन माहिती (२००९-२०१४)

सध्या सुरु असलेल्या संशोधन प्रकल्पांची संख्या
९२ Major + ८० Minor
पूर्ण केलेल्या संशोधन प्रकल्पांची संख्या ७४ Major + २१ Minor
सध्या पुरवीत असलेल्या सल्ला व विस्तार सेवांची संख्या १७
पुरविलेल्या सल्ला व विस्तार सेवांची संख्या ०५
पिअर नियतकालिकेतील प्रकाशित केलेली संशोधने ९६०
संपादित केलेल्या पुस्तकांची संख्या २५
प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांची संख्या ५५
पुस्तकांमध्ये प्रकाशित केलेल्या प्रकरणांची संख्या १३९
प्रकाशित प्रबंधांची संख्या ०३
मिळवलेले पेटनट्स ची संख्या ०७
सादर केलेल्या पेटनट्स ची संख्या २७

Updated on 09/08/2014

Copyright 2012 by KBCNMU, Jalgaon