Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव
Maharashtra, India
'A' Grade NAAC Re-Accredited (3rd Cycle)
n
अंतरी पेटवू ज्ञानज्योत
Select Language :
दृष्टीक्षेपात माहिती
Minimize

प्रा. एस. आर. चौधरी
एम.एस. सी., एम.फिल., पी.एच.डी., सेट
प्राध्यापक संख्याशास्त्र विभाग आणि संचालक
गणितीय प्रशाळा,
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव

गणितिय प्रशाळा
Minimize

  गणितशास्त्र प्रशाळेत खालीलप्रमाणे तीन विभागांचा समावेश आहे.

 • गणित शास्त्र विभाग
 • संख्याशास्त्र विभाग
 • विमागणित शास्त्र विभाग

  प्रशाळा अंतर्गत खालीलप्रमाणे उपयुक्त आणि नोकरी अभिमुख असे अभ्यासक्रम / पदवी उपक्रम चालवले जातात:
 • एम्.एस्सी. (गणित) कॉम्प्युटेशनल मॅथेमॅटिक्सच्या विशेष अभ्यासक्रमासह
 • एम्.एस्सी. (संख्याशास्त्र) इंडस्ट्रीयल संख्याशास्त्र या विशेष अभ्यासक्रमासह
 • बी. एस्सी. (ऍक्चुरिअल सायन्स))
 • गणितात एम. फिल. व पीएच. डी.
 • संख्याशास्त्रात एम. फिल. व पीएच. डी.

औद्योगिक/सामाजिक/आरोग्य/आर्थिक क्षेत्रांसाठी प्रकल्प घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यासाठी, महाविद्यालयीन अध्यापक व संशोधक यांच्यासाठी उपक्रमांचे आयोजन प्रशाळा नियमितपणे करीत असते.

प्रशाळेतील अध्यापक वर्ग सक्रियतेने संशोधनात व्यग्र आहे. त्यांच्या संशोधनाची क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे : अलजेब्रा, ऍनालिसिस,डिफरनशिअल इक्वेशन्स,फलुयड डायनामिक, फजी मॅथेमॅटिक्स, इंडस्ट्रिअल स्टॅटेसटिक, रिलायबिलि,प्रॉबेबिलिटी मॉडेल्स, हेल्थ स्टॅटेसटिक,ऍक्चुरियल सायन्स,अपलाईड स्टॅटेसटिक आणि कम्प्युटेशनल स्टॅटेसटिक.

गेल्या चार वर्षांत चार राष्ट्रीय स्तरावरील परिषदा/कार्यशाळा यांचे यशस्वी आयोजन प्रशाळेने केले आहे. प्रशाळेच्या विस्तारित इमारतीचे काम प्रगतीपथावर आहे.

Copyright 2012 by North Maharashtra University, Jalgaon